FAQ - Licencjonowanie

Jaki jest nowy system licencjonowania?

Nowa edycja IDL 8.6 wprowadza nową i nowoczesną technologię zarządzania licencjami, która upraszcza przepływ pracy licencji oprogramowania. Producent uruchomił nowy portal Harris Download and License Center, który umożliwia pobranie nowej licencji oprogramowania IDL oraz zarządzanie licencjami
https://harrisgeospatial.flexnetoperations.com/

Po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania, pojawi się monit dotyczący aktywacji licencji, który można od razu wykorzystać. Nie będzie już trzeba dostarczać identyfikatora hosta i czekać na plik licencji od serwisu technicznego producenta.

Użytkownik ma dostęp do nowego portalu 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, dzięki temu może zarządzać, aktywować i dezaktywować licencję/e w dowolnym czasie.

Co to zmieni dla moich istniejących licencji?
Dzięki nowemu systemowi licencyjnemu programu IDL, użytkownik może wybrać, czy chce aktywować licencję w opcji node-locked (local computer) czy opcji server-based (floating)

Licencje serwerowe wymagają użycia nowej licencji oprogramowania serwerowego, która jest dostępna z plikami do pobrania (pliki binarne serwera licencji nie są już zawarte domyślnie w pobieranym produkcie).

Nowy system licencjonowania IDL nie jest zależny od jednej platformy sprzętowej OS: każda licencja może być aktywowana na komputerach z obsługiwanym systemem Windows, Mac lub Linux.

Nowa technologia jest oparta na licencji dostępu jednoczesnego (concurrent instance license). Możliwe jest jednoczesne uruchomienie oprogramowania i modułów dodatkowych na określonej liczbie komputerów, która została sprecyzowana przy zamawianiu produktów oraz zgodnie z wybranym trybem aktywacji.

Przykład:
IDL: 4 sesje równoległe mogą być uruchomione z licencją node-locked license i 1 z licencją server license

Jakie są wymagania dla nowego systemu licencjonowania?
 • Aktywacja licencji to proces online, który wymaga połączenia z Internetem. Jeśli użytkownik nie posiada połączenia z Internetem, należy skontaktować się z pomocą techniczną:
  http://www.harrisgeospatial.com/MyAccount/SupportRequests.aspx
 • Uprawnienia administratora są wymagane do zainstalowania i licencjonowania produktu.
 • Poniżej znajduje się link do bieżących obsługiwanych platform i funkcji obsługiwanych licencji pływających. Należy pamiętać, że komputery Mac nie są już obsługiwane jako serwer licencji, ale nadal są obsługiwane dla opcji node-locked:
  http://www.harrisgeospatial.com/.../Platform-and-Feature-Support.aspx
 • Serwer licencji jest skonfigurowany do komunikacji na lokalnym porcie TCP / IP 7070. Jeśli zapora sieciowa jest instalowana na serwerze licencji, trzeba będzie skonfigurować firewall, w celu umożliwienia połączeń przychodzących przez maszynę serwera licencji na TCP port 7070.

Jaki jest przepływ pracy dla nowego systemu licencjonowania?
 • Jeśli użytkownik jest zarejestrowany jako administrator licencji Harris:
  1. Otrzyma e-maila powitalnego z prośbą o zalogowanie się i utworzenie hasła na stronie Harris Download and License Center. Należy pamiętać, że nowy portal jest niezależny od poprzedniego internetowego portalu licencjonowania, dlatego należy utworzyć nowe konto użytkownika - nawet w przypadku, gdy posiada się już działające konto na bieżącej stronie firmy Harris.
  2. Użytkownik otrzyma także drugą wiadomość email, tzw. Order e-mail, który zawiera kod(y) aktywacyjny (y) do Państwa licencji: są to kody, które będą używane do aktywacji/licencjonowania oprogramowania po instalacji.
  3. Na portalu Download and License Center, można przejść do sekcji pobierania plików, wybrać linki dla odpowiedniej wersji oprogramowania, następnie pobrać i zainstalować oprogramowanie. Jeśli planowana jest instalacja licencji serwerowej będzie trzeba także pobrać i zainstalować osobno serwer licencji.
  4. Po zakończeniu instalacji oprogramowania, użytkownik zostanie poproszony o uruchomienie Harris License Administrator, by licencjonować oprogramowanie. Należy postępować zgodnie z instrukcjami i podać swój kod(y) aktywacyjny z drugiego e-mail’a tzw. Order email. Oprogramowanie jest wówczas gotowe do użytku.
  W razie potrzeby, administratorzy licencji mogą uzyskać dostęp do dodatkowych informacji dotyczących instalacji i licencjonowania z Harris Download and License Center.

 • Jeśli jesteś użytkownikiem (nie administratorem) licencji Harris:
  Musisz skontaktować się z administratorem licencji, aby otrzymać kod(y) aktywacyjny(e), a także pakiet instalacyjny i instrukcje.

Czym jest narzędzie Harris Administrator License i jak go używać?
Narzędzie Administrator Tool jest graficznym interfejsem użytkownika (GUI), który pomaga użytkownikowi aktywować/ dezaktywować/zarządzać licencjami.

Celem otworzenia narzędzia Harris Administrator License, należy użyć jednej z poniższych wskazówek:
 • Dla Windows
  Z menu Start należy wybrać Tools > Harris License Administrator , w ramach grupy skrótów do instalacji danego produktu. Wymagane są uprawnienia administratora.
 • Dla Linux:
  Z okna terminala, należy uruchomić polecenie harrislicense z katalogu INSTALL_DIR/envixx/idlxx/bin direktory. Wymagane są uprawnienia sudo lub root.
 • Dla Mac
  Z okna Finder należy dwukrotnie klinknąc na ikonę LicenseAdminstrator.app zlokalizowaną w INSTALL_DIR/envixx/idlxx directory. Wymagane są uprawnienia administratora.

Szczegółowy opis tego procesu jest opisany pod adresem:
http://www.harrisgeospatial.com/.../ArticleID/14988/14988.aspx

Czy nowy system licencjonowania jest kompatybilny z poprzednim?
Wcześniejsze wersje IDL (IDL 8.5 i wersje niższe) będą nadal współpracować z ich dotychczasowym systemem licencji (tj. plikiem licencji/ license.dat).

Poprzednie i nowe wersje oprogramowania mogą funkcjonować jednocześnie, a także jako 2 systemy licencyjne – oznacza to, że można zachować swój dotychczasowy plik licencji/ license.dat nawet jeśli użytkownik aktywuje licencje dla nowej wersji oprogramowania.

Serwer licencji dla poprzednich wersji może współistnieć z nowym serwerem dla nowych wersji oprogramowania. Jednak nowe kody aktywacyjne licencji nie są wstecznie kompatybilne z obecnymi wcześniejszymi wersjami IDL.

Jak pobrać produkt z nowym systemem?
Uwaga: pobieranie oprogramowania ze strony Harris Geospatial nie będzie już możliwe. Aby pobrać wcześniejsze wersje oprogramowania IDL (przed wersją 8.6), prosimy o kontakt z pomocą techniczną.

 • Jako administrator licencji:
  Oprogramowanie można pobrać z Download and Licensing Center przy użyciu konta internetowego. Administratorzy licencji będą musieli przechowywać i udostępniać instalator wewnętrznie, na niepublicznym serwerze dla użytkowników końcowych.
 • Jako użytkownik licencji:
  Należy skontaktować się ze swoim administratorem licencji, aby pobrać produkt z udostępnionej lokalizacji.

Jak licencjonować produkt za pomocą nowego systemu?
 • Jako administrator licencji:
  • Należy zastosować kody aktywacyjne otrzymane e-mail’em, aby aktywować licencje na każdym komputerze: Administrator będzie musiał uruchomić proces aktywacji z każdego komputera użytkownika końcowego, z dostępem do Internetu
  • Można udostępnić kody aktywacyjne użytkownikom końcowym, tak by mogli oni dokonać aktywacji licencji samodzielnie, ze swojego urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane).
 • Jako użytkownik licencji:
  Należy skontaktować się ze swoim administratorem licencji, aby otrzymać kody aktywacji dla odpowiedniego produktu.

Jak skonfigurować serwer licencji?
Licencja serwerowa wymaga osobnego pobrania i instalacji plików binarnych serwera licencji. Poniższy link zawiera wskazówki dotyczące instalacji serwera licencji oraz instrukcje licencyjne dla Windows i Linux (serwery Mac nie są obsługiwane).

Dla Windows:
http://www.harrisgeospatial.com/.../Default.aspx

Dla Linux:
http://www.harrisgeospatial.com/.../Default.aspx

Jak podłączyć komputer kliencki do serwera licencji?
Konfiguracja komputera klienckiego z serwerem licencji, może być wykonana za pomocą narzędzia Harris License Administrator tool, poprzez użycie opcji Use License Server.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje można zobaczyć linki pod konfigurowaniem serwera licencji - zawierają one także szczegółowe instrukcje dotyczące łączenia.

Jak sprawdzić, które produkty są licencjonowane na moim komputerze?
Użytkownicy mogą łatwo sprawdzić listę aktywowanych produktów: nazwy produktu, a także kod(y) aktywacyjny(e) używając opcji View Licenses w narzędziu Harris License Administrator tool.

Funkcja Show wyświetli listę checkbox z nazwą produktu, wersją, datą ważności, liczbą dostępnych i używanych licencji dla każdego kodu aktywacyjnego.

Dodatkowa dokumentacja online jest dostępna dla administratorów licencji na stronie Download and Licensing Center.

Jak przenieść licencję (re-host/transfer) na nowy komputer przy użyciu nowego systemu licencjonowania?
Każdy użytkownik licencji może łatwo aktywować i dezaktywować licencję używając narzędzia Harris Licensing Administrator tool, dostępnego z oprogramowaniem, jeśli licencje posiadają aktualny kontrakt Maintenance. Opcja Returning/Deactivating a license zwróci ją do puli licencji i umożliwi reaktywację na innym komputerze. Jest to odpowiednik obecnego procesu rehosting/license transfer. Po dezaktywacji, zwracana licencja może być reaktywowana dla dowolnej obsługiwanej platformy (Win, Mac, Linux).
http://www.harrisgeospatial.com/.../Default.aspx

Co zrobić gdy komputer nie jest połączony z Internetem?
Jeśli użytkownik nie ma dostępu do Internetu, aby aktywować licencję, prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
http://www.harrisgeospatial.com/MyAccount/SupportRequests.aspx

Czy możliwe jest pożyczenie licencji w nowym systemie?
Istnieje opcja pożyczania licencji z serwera licencji (na okres 7 dni). Jest ona dostępna w narzędziu Harris License Administrator tool, a także z wiersza poleceń. Szczegółowe informacje może uzyskać administrator licencji z Download and Licensing Center.

Jeśli zachodzi potrzeba wypożyczenia licencji na dłuższy okres czasu, można użyć opcji dezaktywacji stanowiska i reaktywować je w formie licencji node-locked na określonym komputerze.

Czy możliwe jest utworzenie option file dla serwera licencji w nowym systemie?
Opcja rezerwacji niektórych licencji na serwerze dla określonego zastosowania nie jest jeszcze dostępna w nowym systemie. Będzie ona opracowywana dla przyszłych wersji IDL.

Jeśli użytkownik chce zarezerwować kilka licencji celem konkretnego zastosowania, należy rozważyć aktywację puli licencji na innych serwerach lub aktywować kilka licencji w opcji node-locked, zamiast opcji sieciowej.

W jaki sposób administrator licencji może zarządzać kontraktem serwisowym i licencjami w nowym systemie?
Więcej informacji na temat opcji dostępnych dla administratorów licencji można znaleźć:
http://www.harrisgeospatial.com/.../14971/Default.aspx

Z kim należy się kontaktować, gdy jest potrzebna pomoc z nowym systemem licencjonowania?
W razie jakichkolwiek pytań, można się kontaktować z serwisem technicznym producenta:
http://www.harrisgeospatial.com/MyAccount/SupportRequests.aspx

Script logo