IDL

IDL 9.0 - Nowa wersja pakietu

Język programowania
Łatwy w nauce i użyciu, wymaga mniej linii kodu niż inne języki programowania
Analiza danych
Analiza statystyczna i numeryczna na dużych zbiorach danych

Grafika
Tworzenie wysokiej jakości graficznych wizualizacji w celu interpretacji danych
Moduły dodatkowe
Rozszerzona funkcjonalność IDL poprzez wykorzystanie modułów dodatkowych

Środowisko programowania
Szybkie budowanie aplikacji za pomocą IDL Development Environment
Rozwiązania dla medycyny
Wizualizacja plików medycznych oraz zaawansowane usługi sieciowe DICOM


Nowoczesny język programowaniaIDL to dynamiczny język, które zapewnia użytkownikom większą elastyczność w programowaniu, niż język statyczny, co pozwala zaoszczędzić czas i skupić się na analizie i wizualizacji danych, a nie na szczegółach związanych z programowaniem.
Ze względu na to, że język IDL jest oparty na intuicyjnych i łatwych do nauczenia się zasadach, możliwe jest tworzenie programów do wizualizacji, a nawet pełnych aplikacji z mniejszej liczby linii kodu. Rozbudowana biblioteka gotowych procedur analizy i wizualizacji sprawia, że IDL jest wybierany przez programistów z różnych dyscyplin naukowych i będących na różnych poziomach zaawansowania.

Łatwa integracja z innymi aplikacjami
IDL umożliwia tworzenie elastycznych i rozszerzalnych wizualizacji, analiz, oraz stanowi środowisko programistyczne, które łatwo integruje się z innymi programami narzędziowymi, wykorzystywanymi przez użytkownika. IDL udostępnia wiele sposobów importowania kodu i funkcjonalności z innych języków programowania i zaawansowanych metod eksportowania możliwości IDL do aplikacji napisanych w innych językach.
 • Możliwe jest przywoływanie programów i bibliotek napisanych w innych językach w obrębie IDL lub przywoływanie IDL jako podprogramu w aplikacjach napisanych w innych językach.
 • Importowanie istniejących obiektów Java lub COM do aplikacji IDL i kontrolowanie ich za pomocą składni IDL.
 • Eksportowanie kodu IDL użytkownika jako obiektu Java w celu włączenia do aplikacji napisanej w Java, działającej na dowolnej platformie obsługiwanej przez IDL. Możliwe jest eksportowanie kodu IDL jako obiektu COM do włączenia w aplikacji Windows napisanej w C #, Visual Basic, lub innym dowolnym środowisku programistycznym opartym na COM.

Dostęp do każdego typu danych
IDL oferuje wsparcie dla źródeł danych, typów danych, formatów i rozmiarów wykorzystywanych plików. Odbieranie danych ze zdalnych serwerów lub zapisu plików na dysku w zdalnej lokalizacji z wykorzystaniem powszechnie stosowanych protokołów.

IDl działa jako klient do serwerów HTTP i FTP i zapewnia dostęp do serwerów Open Geospatial Consortium (OGC) tj. Web Map Service (WMS) oraz Web Coverage Service (WCS).

Popularne formaty obrazów
 • TIFF
 • JPEG
 • PNG i inne

Formaty wideo
 • .mp4
 • AVI i inne
Naukowe formaty danych
 • HDF5
 • netCDF-3 oraz netCDF-4
 • CDF
 • HDF-EOS
 • HDF4
 • GRIB 32 oraz 64 bitowy Windows
 • pliki binarne
 • pliki ASCII

Grafika


System graficzny IDL umożliwia szybkie i łatwe tworzenie wnikliwych wizualizacji graficznych ze skomplikowanych danych liczbowych. Dzięki intuicyjnej składni, system graficzny IDL zapewnia elastyczność w tworzeniu wysokiej jakości wizualizacji graficznych, które pomogą zinterpretować dane i udostępnić wyniki współpracownikom.

Łatwe tworzenie grafiki prezentacyjnej jakości
Skryptowy charakter IDL ułatwia szybkie tworzenie zaawansowanych wizualizacji graficznych, począwszy od wyświetlania wykresów 2D, izoliniowych, map i obrazów do kompleksowych, interaktywnych reprezentacji 3D. Potężny silnik graficzny IDL wykorzystuje sprzętową akcelerację OpenGL do szybkiego renderowania. Oznacza to IDL może skutecznie obsługiwać duże zestawy danych i tworzyć graficzne dane wyjściowe.

Kastomizacja atrybutów graficznych
Interaktywny system graficzny IDL pozwala kastomizować wygląd grafiki. IDL jest odpowiedni do tworzenia grafiki do prezentacji biurowych lub publikacji międzynarodowych – możliwe jest włączanie znaków wielobajtowych (japońskich, chińskich czy koreańskich) lub formatowania w stylu TeX (Tex-like) do adnotacji matematycznych i greckich. IDL umożliwia szybką modyfikację stylu linii, symboli, adnotacji, stylu czcionki i koloru, podczas gdy inne języki programowania wymagają przeprogramowania lub regeneracji wyników celem dokonania zmiany.

Dane wyjściowe w praktycznie każdym formacie pliku obrazu
Programowo lub interaktywnie dane wyjściowe w różnych standardowych formatach graficznych, takich jak GIF, JPEG, PNG, TIFF, EPS lub importowanie grafkii do prezentacji PowerPoint, Keynote lub HTML. Dodatkowo, grafika może być wyprowadzana do PostScript lub PDF celem włączenia jej w artykule czasopisma, dokumencie LaTeX lub Word. Przy tak wielu standardowych danych wyjściowych, można łatwo udostępniać swoje wyniki do przeglądu, analizy wtórnej lub weryfikacji swoim współpracownikom.


Środowisko programistyczneIntuicyjny interfejs
IDL zapewnia intuicyjny interfejs, z przyjaznymi dla użytkownika funkcjami, tj. łatwo dostępny pasek narzędzi zawierający przyciski do najczęściej używanych narzędzi programistycznych. Interfejs IDL oferuje:
 • Prosty interfejs z trzema głównymi widokami na edytor, project explorer i zintegrowaną konsolę z linią poleceń
 • Funkcje wstawiania szablonów kodu, umożliwiające szybkie tworzenie programów
 • Pasek narzędzi zapewniający łatwy dostęp do najczęściej wykorzystywanych narzędzi programowania
 • System pomocy oparty na przykładach
 • Tworzenie własnych makr i wyświetlanie ich na pasku Workbench.

Solidny system pomocy
Pomoc w IDL jest systemem opartym na przykładach, które pomagają użytkownikom rozwiązywać konkretne zadania. Przykłady, linki tekstowe i paradygmat nawigacji wizualnej umożliwiają szybkie znalezienie pomocy i rozwiązanie problemów.

Dystrybucja aplikacji IDL - IDL Virtual Machine
Oferowany nieodpłatnie IDL Virtual Machine umożliwia udostępnianie skompilowanego kodu źródłowego, apletów lub całych aplikacji współpracownikom użytkownika. Dzięki temu mogą oni skorzystać z już utworzonych wizualizacji danych i analiz.
IDL Virtual Machine jest wieloplatformowym narzędziem do uruchamiania skompilowanego kodu IDL, zaprojektowanym w celu zapewnienia użytkownikom IDL prostej i nieodpłatnej metody dystrybucji aplikacji IDL

Analiza danychIDL zawiera
 • Bogatą bibliotekę wysokiej jakości, wielowątkowych procedur do analizy danych
 • Możliwość dodawania własnych wyspecjalizowanych procedur do biblioteki – szybsze, niż w innych językach pisanie procedur
 • Prosta składnia, dynamiczne wpisywanie danych oraz operacje tablicowe
 • Wbudowana funkcjonalność nadaje się do wielu trendów danych, za pomocą narzędzi do 2- i 3-wymiaroweego griddingu i interpolacji, procedur dla dopasowania krzywej i powierzchni, oraz możliwość wykonywania obliczeń wielowątkowych

Przetwarzanie obrazu
IDL zawiera rozbudowaną bibliotekę do przetwarzania obrazu i analizy procedur, która pozwala konwertować surowe obrazy w informacje. Dzięki IDL można wyodrębnić przydatne informacje z prawie każdego rodzaju obrazu cyfrowego za pomocą narzędzi do przetwarzania geometrii obrazu, mapowania, maskowania i statystyki, deformacji, analizując obszary zainteresowania i kontrastowe oraz umożliwiając filtrowanie.

Przetwarzanie sygnału
IDl posiada zaawansowane narzędzia do przetwarzania danych sygnałowych, w tym przekształceń do rozkładu sygnałów, algorytmów okienkowych, procedur do wygładzania, wyznaczania splotu i zastosowanie filtrów cyfrowych do usuwania szumu oraz technik korelacji i kowariancji do analizy sygnałów z losowych elementów.
IDL posiada również wbudowany zestaw narzędzi wavelet toolkit, które zapewnia graficzny interfejs użytkownika oraz programową analizę falkową danych wielowymiarowych

Procedury matematycznie i statystyczne
Szybkie dodawanie zaawansowanych funkcji matematycznych i statystycznych do aplikacji IDL, za pomocą modułu dodatkowego IDL Advanced Math and Stats Module.
Moduł ten łączy zaawansowaną wizualizację danych i analizę możliwości z kompleksowymi procedurami matematycznymi i statystycznymi IMSL ™ C Numerical Library - zestaw algorytmów matematycznych i statystycznych, które mogą być wbudowane w programie.


Moduły dodatkoweIDL Dataminer
IDL Dataminer jest łatwym w użyciu modułem dodatkowym do IDL, który zapewnia technologię, gdy potrzebny jest dostęp, zapytania i edytowanie informacji z popularnych baz danych, tj. Oracle, Sybase, MySQL i wiele innych. IDL Dataminer sprawia, że program IDL jest jeszcze lepszym i elastyczniejszym narzędziem dla naukowców, inżynierów i programistów aplikacji, którzy nie mają czasu, ani odpowiedniej wiedzy, aby napisać swoje własne procedury dostępu do bazy danych.

Równocześnie jest to narzędzie wystarczająco rozbudowane dla zaawansowanych użytkowników do projektowania własnych zapytań SQL.

Moduł zgodny z ODBC (Open Database Connectivity) jest dostępnym od ręki rozwiązaniem z gotowymi procedurami do wywoływania baz danych. Użytkownik może uzyskać potrzebne dane, niezależnie od poziomu doświadczenia z ODBC lub SQL.
 • Możliwe jest pobranie potrzebnych danych bez przerywania pracy w IDL
 • Tworzenie, usuwanie tabel zapytań
 • Dostęp, analiza i wizualizacja danych za pomocą jednego narzędzia
 • Zapytanie i edytowanie informacji z wielu baz danych jednocześnie
 • Automatycznie konwertuje rekordy dotyków danych IDL
 • Użyj spójnego API na różnych platformach - Współpracuje z systemami Windows i Unix

IDL DICOM Solutions
W profesjonalnym obrazowaniu medycznym, DICOM (Digital Imaging and Communications w medycynie) stanowi standard w zakresie zarządzania danymi i przepływie pracy, gdzie obrazy i dane mogą być wymieniane w sposób spójny przez szpitale i kliniki na całym świecie .

IDL Advanced Math & Stats
Szybkie dodawanie zaawansowanych funkcji matematycznych i statystycznych do aplikacji IDL, za pomocą modułu dodatkowego IDL Advanced Math and Stats Module. Moduł ten łączy w zaawansowaną wizualizację danych i analizę możliwości z kompleksowymi procedurami matematycznymi i statystycznymi biblioteki numerycznej IMSL ™ C Numerical Library - zestaw algorytmów matematycznych i statystycznych, które mogą być wbudowane w programie.

IDL Advanced Math and Stats Module umożliwia bezpośredni dostęp do prawie 200 sprawdzonych algorytmów i procedur ze środowiska IDL. Dodatkowo, można łatwo wywołać te funkcje matematyczne i statystyczne z nowych lub istniejących aplikacji IDL i natychmiast dokonać wizualizacji wyników.

Funkcje statystyczne
 • Podstawowe statystyki
 • Korelacja i regresja kowariancji
 • Kategoryczna i dyskretna analiza danych
 • Statystyki nieparametryczne
 • Losowość i zgodność rozkładu
 • analiza przeżycia
 • Szeregi czasowe i prognozowanie
 • Analiza wieloczynnikowa
 • Funkcje rozkładu prawdopodobieństwa
 • Inwersje
 • Generowanie liczb losowych
Funkcje matematyczne
 • Systemy liniowe
 • Wartości własne
 • Interpolacja i aproksymacja
 • Równania różniczkowe
 • Transformacje
 • Równania nieliniowe
 • Optymalizacja
 • Macierze / operacje wektorowe

IDL Virtual Machine
W IDL możliwe jest łatwe udostępnianie innym osobom stworzonych grafik w jakości prezentacyjnej. Zapisując wykresy w popularnych formatach plików, takich jak JPEG, PDF i inne formaty binarne, grafiki IDL można łatwo dodawać do prezentacji PowerPoint, raportów i artykułów prasowych.

Udostępnianie skompilowanego kodu źródłowego, apletów lub całych aplikacji jest proste. Osoby nie posiadające aplikacji IDL mogą pobrać IDL Virtual Machine i w ten sposób korzystać z już stworzonych analiz i wizualizacji danych. IDL Virtual Machine jest darmowym dodatkiem, dostępnym na różne platformy systemowe, służącym do uruchamiania skompilowanych aplikacji IDL. W ten sposób, użytkownicy IDL mogą w prosty i szybki sposób bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów rozpowszechniać aplikacje IDL

W najnowszych wersjach IDL aby skorzystać z możliwości uruchamiania aplikacji IDL bez posiadania licencji, należy pobrać cały pakiet IDL. Do momentu jego aktywacji, działa on jako wirtualna maszyna, umożliwiając uruchamianie aplikacji bez możliwości ich edycji i rekompilacji.


Rozwiązania dla medycynyProgram IDL oferuje dostępne od ręki rozwiązania, które nie tylko obsługują standardy medyczne, ale także spełniają potrzeby użytkownika w zakresie analizy obrazu medycznego i rozwoju oprogramowania. IDL oferuje wszystko, czego potrzeba do wizualizacji i analizy obrazów medycznych - dynamiczne środowisko programowania do tworzenia aplikacji, wysokiej klasy funkcjonalność przetwarzania obrazu, oraz moduły DICOM które integrują się płynnie z aktualnym przepływem pracy użytkownika.

Dostępne moduły dodatkowe, rozszerzające funkcjonalność IDL
 • IDL DICOM Toolkit
 • IDL DICOM Network Services Module

W zależności od potrzeb użytkownik może wybrać, moduł do czytania i zapisywania plików DICOM, lub moduł który zapewnia zaawansowany dostęp do sieci. IDL zapewnia funkcjonalność, której użytkownik oczekuje.

IDL odegrał ważną rolę w rozwoju technologii obrazowania medycznego, począwszy od rozwiązań do analizy i wizualizacji dla niektórych pierwszych technik obrazowania, i kontynuuje te osiągnięcia do dziś. Zaawansowane rozwiązania programowe opracowane z IDL są połączone z wiodącymi instrumentami medycznymi, w tym obrazowanie PET, CT, MRI i USG. Elastyczność programowania i zaawansowane możliwości analizy i wizualizacji i pozwoliły IDL odegrać ważną rolę w medycznych osiągnięciach badawczych przez najbardziej znane na świecie laboratoria i szpitale.

Zapraszamy na stronę producenta gdzie znajdą Państwo opis pełnej funkcjonalności DICOM
http://www.exelisvis.com/docs/ExpandedDICOMFunctionality.html

Script logo