Nowości w IDL 8.2

Łatwiejsza wizualizacja i analiza danych
IDL pozwala naukowcom i twórcom aplikacji na łatwiejsze zrozumienie złożonych danych z użyciem wbudowanych interaktywnych narzędzi oraz zaawansowanych numerycznych i statystycznych procedur analitycznych.

IDL w wersji 8.0 zawiera znaczące usprawnienia w samym języku programowania oraz w komponentach, jednocześnie zachowując zgodność z poprzednimi wersjami IDL. Grafika tworzona w IDL łączy w sobie zaawansowanie popularnych metod wywołania obiektów graficznych z prostotą programowania grafiki w sposób bezpośredni. Dodatkowo środowisko programistyczne IDL zostało uproszczone, dzięki czemu jest łatwiejsze tworzenie programów małej skali oraz aplikacji w dużej skali.

Nowy system graficzny wizualizacji danych
Nowy system tworzenia grafiki w IDL jest interaktywny i dynamiczny, umożliwiając szybkie tworzenie grafiki w jakości publikacyjnej oraz zaawansowaną wizualizację danych. Język programowania jest intuicyjny i łatwy do nauczenia, niezależnie od stopnia zaawansowania użytkownika. Od teraz możliwa jest też łatwa zmiana w locie indywidualnych ustawień obiektów bez konieczności przeprogramowywania całej wizualizacji. Architektura obiegu wykonywania grafiki pozwala na proste tworzenie potrzebnej grafiki lub dodawanie wymaganych możliwości graficznych do tworzonych aplikacji.

Nowy system tworzenia grafiki w IDL 8.0 zawiera:
 • Nowe procedury tworzenia linii, powierzchni, konturów oraz obrazów
 • Interaktywne i programistyczne tworzenie i modyfikowanie wizualizacji z użyciem intuicyjnej składni języka
 • Rozszerzalne okno wykresu, automatycznie skalujące wizualizację
 • Łatwe w użyciu kolory, linie, symbole oraz komentarze, nie wyłączając formatowania TeX dla wzorów matematycznych i symbol greckich
 • Łatwa możliwośc interaktywnego lub programistycznego generowania standardowych formatów PNG, TIFF, JPEG, GIF, EPS lub PDF.

Ulepszony i rozszerzony język programowania
IDL jest popularnym wyborem wśród naukowców i twórców aplikacji ponieważ jest łatwy w nauce stosowania oraz wymaga mniej linii tworzonego kodu programu niż zwykłe języki programowania. W IDL 8.0 rdzeń języka został rozszerzony celem włączenia do niego nowych typów danych, struktur kontrolnych oraz uproszczenia jego składni, czyniąc programowanie łatwiejszym i nawet zmniejszając liczbę potrzebnych linii kodu.

Nowymi cechami języka IDL są:
 • Listy i mieszanie pozwalają na zarządzanie zmiennymi zawierającymi różne typy danych
 • Negatywna indeksacja tablic pozwalająca na indeksacje tablic od końca do początku
 • Operator !NULL wprowadzający zerową zmienną, użyteczną przy składaniu tablic
 • Operator FOREACH powtarzający powyższe elementy tablic, list lub struktur
 • Automatyczne gromadzenie niepotrzebnych elementów celem lepszego zarządzania pamięcią
 • Przeładowanie operatorów na metodach obiektowych umożliwiające nowe definicje operatorów oraz procedur takich jak PRINT lub HELP

Uproszczone oraz bardziej intuicyjne środowisko programowania
Interfejs programu IDL 8.0 został uproszczony, ułatwiając szybkie kreowanie wizualizacji "w locie" lub tworzenie zaawansowanych aplikacji naukowych. Dzięki wszystkim zaletom nowoczesnego i bogatego środowiska programistycznego, pakiet IDL jest preferowanym przez naukowców systemem programistycznym umożliwiającym wizualizację oraz analizę danych.

Zaktuzalizowane środowisko programistyczne zawiera:
 • Uproszczony interfejs z trzema podstawowymi widokami: edytorem, managerem projektu oraz konsolą linii komend
 • Nowe cechy wstawiania szablonów kodu w edytorze i wyświetlania aktywnego folderu pracy
 • Przemodelowany pasek narzędziowy z przyciskami najważniejszych poleceń zarządzania plikami, edytora, oraz debugowania
 • Rozbudowany system pomocy pakietu IDL, zawierający przykłady pomocne w rozwiązywaniu różnych zadań. Graficzna nawigacja oraz inne cechy pomocy pakietu IDL sprawiają dodatkowo iż znajdowanie potrzebnych treści jest łatwe i szybkieWizualizacja wielomianu Legendrea


Wyostrzenie obrazu w 6-ciu liniach kodu


Intuicyjny interfejs IDL

Script logo