Nowości w IDL 8.6

Automatyczne sprawdzanie aktualizacji
IDL posiada teraz mechanizm do automatycznego sprawdzania aktualizacji, który uruchamiany jest przy starcie programu. Jeśli nowa wersja pakietu jest dostępna, IDL skieruje komunikat do okna konsoli. Funkcja ta może być włączona lub wyłączona za pomocą opcji IDL_UPDATE_CHECK lub za pomocą okna dialogowego Preferences w IDL Workbench.

Zadania IDL
Zadania IDL dostarczają użytkownikom:
  • jeden punkt wejścia dla użytkowników poprzez funkcję IDLTask
  • przechowują wszystkie dane wejściowe i wyjściowe w obiekcie IDLTask celem łatwego dostępu
  • znajdowanie dostępnych zadań poprzez IDLQueryTaskCatalogTask
  • umożliwienie poznania parametrów wejściowych i ich wymagań
  • umożliwienie walidacji danych wejściowych dla przewidywanych typów danych, dostępnych opcji, zakresów, wszelkich dodatkowych ograniczeń zdefiniowanych dla zadania

Zadania IDL umożliwiają programistom:
  • tworzenie nowych procedur, IDLTask umożliwia walidację wczytywanych, zamiast pisania dodatkowego kodu i budowy procedur
  • spakowanie istniejących bibliotek jako IDL Tasks poprzez utworzenie pliku zadań (* .task), który mapuje do procedur bibliotek
  • dostarczanie informacji na temat każdego parametru w kierunku, przewidywanych typów danych, dostępnych opcji, zakresów i innych
  • wykonanie ich z innych języków programowania – szczegóły IDL Task Engine

Szczegółowe informacje na temat nowości w IDL znajdziecie Państwo na stronie producenta:
http://www.harrisgeospatial.com/docs/whatsnew.html

Script logo