Nowości w IDL 8.7.1

Obsługa oprogramowania innych firm
 • Python nie oferuje już wsparcia do wersji 3.4, dlatego obsługa języka Python 3.4 została usunięta z IDL. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wersji Python:
  https://devguide.python.org/#status-of-python-branches
 • Usunięto komponent IDL_DrawX3.ocx Draw Widget ActiveX, który został uznany za przestarzały w IDL 7

Nowe funkcje
Użytkownicy posiadający aktywny kontrakt serwisowy mogą teraz zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji IDL 8.7.1 bez konieczności ponownej aktywacji licencji. W tej wersji IDL producent rozwiązał wiele problemów związanych z licencjonowaniem oprogramowania, by możliwe było bezproblemowe udostępnianie nowych funkcji i ulepszeń.

IDL Machine Learning
Nowy framework Machine Mearning IDL zapewnia wydajne i elastyczne uruchamianie aplikacji z zakresu uczenia maszynowego na danych liczbowych. Możliwe jest tworzenie i uczenie modeli oraz stosowanie ich w klasyfikacji, grupowaniu lub regresji. Na przykład:
 • IDLmlAutoEncoder - implementuje model auto-enkodera który może być używany do celów grupowania
 • IDLmlFeedForwardNeuralNetwork - implementuje model sieci neuronowej, który może być używany do celów klasyfikacji
 • IDLmlKMeans - implementuje model K-średnich, który może być używany do celów grupowania
 • IDLmlSoftmax - wdraża model Softmax, który może być używany do celów klasyfikacji
 • IDLmlSupportVectorMachineClassification implementuje model maszyny wektorów nośnych (SVM-Support Vector Machine), który może być używany do celów klasyfikacji
 • IDLmlSupportVectorMachineRegression - implementuje model maszyny wektorów nośnych (SVM), który może być używany do celów regresji

Aby uzyskać pełną listę wszystkich funkcji i klas frameworka, proszę zapoznać się z tematem IDL Machine Learning w Pomocy IDL. Szczegółowe informacje na temat rozpoczynania pracy z uczeniem maszynowym IDL najdą Państwo w temacie: IDL Machine Learning Framework.

IDL Package Manager
Menedżer pakietów IDL (IDL Package Manager -IPM) umożliwia tworzenie, instalowanie, aktualizowanie i usuwanie pakietów IDL. Pakiety IDL to zbiór plików i / lub folderów skompresowanych do pliku ZIP; mogą one zawierać dowolną kombinację kodu IDL pro, plików zapisu IDL i / lub DLM typu IDL i zawierają plik idlpackage.json, który opisuje pakiet. Pakiety są instalowane w katalogu określonym przez nową preferencję IDL_PACKAGE_PATH, a ścieżka IDL jest automatycznie aktualizowana w celu uwzględnienia nowych plików. Dostępne są następujące biblioteki do wykorzystania:

Biblioteka Komenda instalacji w IPM (IDL Package Manager)
IDL-Motley ipm, /install, 'https://github.com/hadfieldnz/idl-motley'
IDL-ROMS ipm, /install, 'https://github.com/hadfieldnz/idl-roms'
IDL-Salvaggio ipm, /install, 'https://github.com/csalvaggio/IDL_RIT_Salvaggio'
IDLdoc ipm, /install, 'http://packages.idldev.com/idldoc.zip'
Mankoff ipm, /install, 'https://github.com/mankoff/kdm-idl'
mglib ipm, /install, 'http://packages.idldev.com/mglib.zip'
mgunit ipm, /install, 'http://packages.idldev.com/mgunit.zip'

Funkcja CW_COLORGRADIENT
Funkcja CW_COLORGRADIENT tworzy składowy widget do tworzenia palet kolorów zbudowanych jako gradienty interpolowane między seriami zdefiniowanych przez użytkownika kolorów.

Funkcja DIALOG_COLORGRADIENT
Funkcja DIALOG_COLORGRADIENT umożliwia interaktywne definiowanie tabeli kolorów jako gradient interpolowany pomiędzy seriami zdefiniowanych przez użytkownika kolorów.

Inne aktualizacje
 • Funkcja ARRAY_EQUAL ma nowe słowo kluczowe DIFFERENT_LENGTHS, które umożliwia porównywanie tablic o różnych rozmiarach na powszechnych indeksach. Ma również nowe słowo kluczowe NAN, które traktuje wartości NaN jako równe
 • Właściwość TAGS została dodana do IDLTask, aby ułatwić klasyfikację zadań. Z powodu tej aktualizacji szablonu zadania, klucz schematu zadania to teraz idltask_1.2.
 • Poprawiono wydajność funkcji JSON_PARSE. Wprowadzone ulepszenia wydajności będą najbardziej zauważalne podczas analizowania większych plików, gdzie proces będzie do 10 razy szybszy.

Aktualizacje bibliotek
 • IDL Python bridge obsługuje teraz Python 3.6.6, 3.5.6, i 2.7.15.
 • Biblioteka IMSL została zaktualizowana do wersji 2016.1.0.
 • Biblioteka JRE została zaktualizowana do wersji 1.8.0_181.
 • Biblioteka libcurl została zaktualizowana do wersji 7.61.0.
 • Biblioteka MrSID została zaktualizowana do wersji 8.0.0.3101.
 • Biblioteka OpenSSL w cURL została zaktualizowana do wersji 1.1.0h.
 • Biblioteka SQLite została zaktualizowana do wersji 3.24.0.
 • Biblioteka Xerces została zaktualizowana do wersji 3.2.1.

Naprawione zostały również problemy z kompatybilnością wsteczną

Script logo