Nowości w IDL 8.8

IDL Workbench
 • Nowością w IDL jest możliwość zainstalowania Eclipse Marketplace Client w środowisku IDL Workbench.
  Eclipse Marketplace Client to interfejs, który umożliwia przeglądanie i instalowanie wtyczek opartych na Eclipse.
  Instrukcje na temat instalacji Marketplace Client i wtyczek z Marketplace są dostępne w Pomocy IDL.
 • Użytkownik może teraz zmieniać motywy IDL Workbench; na przykład można przełączyć się na ciemny motyw.
  Szczegółowe informacje są dostępne w temacie Change the Workbench Theme w Pomocy IDL.
 • Opcja File > Restart została dodana do głównego menu IDL Workbench, aby umożliwić wychodzenie i ponowne uruchamianie narzędzia za pomocą jednej opcji menu.
 • Widok edytora można oddokować, szczegóły są dostępne w temacie Dock and Undock Views w Pomocy IDL.

SOBOLSEQUENCE
Nowa funkcja SOBOLSEQUENCE generuje liczby z sekwencji Sobola. Sekwencja Sobola jest sekwencją quasi-losową o niskiej rozbieżności. Sekwencje Sobola zostały zaprojektowane tak, aby wypełniać przestrzeń w bardziej jednolity sposób niż całkowicie losowe próbkowanie.

Aktualizacje
 • Obsługiwane typy danych formaty wideo: DV (Linux only), RAW
 • IDL może teraz czytać pliki MPEG-2 Part 2(.mpeg, .mpg, .mp2, .mpg2, .mpeg2, .mpv, .m2v) oprócz opcji ich zapisywania.

Możliwe jest także zapisywanie plików video Matroska(.mkv) oprócz opcji ich odczytu. IDL może teraz czytać pliki wideo w formacie kodek RAW, oprócz ich zapisywania. Oprócz ich odczytu może również zapisywać pliki wideo w formacie kodek MSMPEG4V1.

Internacjonalizacja IDL Workbench
Wcześniej IDL Workbench zawierało kilka różnych języków; w tym wydaniu IDL należy zainstalować nowe języki z repozytorium pakietu Babel Language Pack w Eclipse. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Install the Marketplace Client and Plug-ins w Pomocy IDL.

Dodano słowo kluczowe do EIGENQL
Dodano słowo kluczowe SYMMETRY_RTOL do EIGENQL.

Aktualizacje bibliotek
Wymienione poniżej biblioteki innych firm zostały zaktualizowane do nowych następujących wersji:
 • ANTLR, 2.7.5
 • Apache Commons Logging, 1.1.3
 • Chromium Embedded Framework, 79.1.35
 • CLL, 4.1.1
 • cURL, 7.70.0
 • DXF, 2.003
 • Eclipse CVS Client, 1.4.1200.v20191210-0610
 • HDF5, 1.10.5
 • IDL Python Bridge now supports 3.7 and 3.8
 • JPEG was replaced with JPEG-turbo library 2.0.3
 • libxml2, 2.9.9
 • netcdf, 4.7.1
 • OpenSSL, 1.1.1g
 • Proj 6.2.0

W wersji IDL 8.8 dodano następujące biblioteki innych firm:
 • AdoptOpenJDK 11.0.7
 • AdoptOpenJDK JRE 11.0.7
 • ecCodes 2.15.0
 • Esri Projection Engine and data 10.7.0
 • GCTP2 2
 • jaxb-api 2.3.1
 • Mesa Open GL Utility 9.0.1
 • MGRS 1.3.4
 • NumPy 1.18.1
 • Openmp 9.0.1
 • TBB 2020.2
 • TinyXML2 8.0.0
 • wglext.h 23

W tej wersji zostały usunięte następujące biblioteki innych firm:
 • Anaconda
 • Apache HTTP Client
 • CBLAS
 • Apache Commons Validator
 • F2CMath
 • GEOS
 • Google GSON
 • GRIB API
 • libiconv
 • MODTRAN
 • ogr2ogr
 • SpatialLite
 • Zulu

Wymagania sprzętowe są zamieszczone na stronie producenta.

Script logo