Dystrybucja IDL

Od kwietnia 2009r. firma Softbooks jest autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem oprogramowania IDL, służącego do analizy, wizualizacji i prezentacji danych oraz tworzenia aplikacji.

W 2015 roku, korporacja Harris, przejęła firmę ExelisVis (producenta IDL) i podtrzymała status autoryzowanego dystrybutora programu IDL dla SoftBooks.

Obecnie właścicielem znaku IDL i licencodawcą oprogramowania jest firma NV5 Geospatial.

Dostępne są następujące typy licencji
  • Floating License (client/server)
    Wersja posiadająca wbudowany manager licencji, kontrolujący liczbę jednoczesnych uruchomień programu
  • Node Locked License
    Licencja jest przypisana do określonego komputera

Zapisy umów licencyjnych dla aplikacji IDL
http://www.exelisvis.com/Company/Legal/EULA.aspx

Osoby zainteresowane zakupem pakietu zapraszamy do kontaktu.Script logo