Opinie użytkowników
"Całe wykorzystywane przez nas oprogramowanie do redukcji danych ze słonecznych misji satelitarnych (Yohkoh, SOHO, Hinode, RHESSI) i niektórych astrofizycznych jest napisane na platformę IDL'a. Jest to więc niezbędny składnik oprogramowania, który używamy w naszym Instytucie Astronomicznym. Dodatkowo jest to również świetne narzędzie do obrazowania danych np. z wyników symulacji numerycznych, czy przedstawiania wyników otrzymywanych w trakcie analizy"

dr Robert Falewicz
Instytut Astronomiczny
Uniwersytet Wrocławski


"Oprogramowanie IDL wykorzystuję głównie do wizualizacji wyników modelowania klimatu oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosfery (wyniki regionalnego modelu klimatycznego i modelu jakości powietrza). Dodatkowo IDL wykorzystywany jest do obsługi plików netCDF"

dr inż. Magdalena Reizer
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska


"Oprogramowania IDL Używam do prowadzenia badań naukowych od roku 1980 (IDL v3.). Środowisko IDL wykorzystuję do budowania pakietów redukcji, analizy i wizualizacji danych pochodzących z polskich eksperymentów kosmicznych: RF15-I (1995), RESIK (2001), Diogeness (2001) i SphinX (2009). Były to eksperymenty związane z badaniami Słońca w rentgenowskim zakresie widma. Wykorzystuje język IDL do budowania algorytmów zaawansowanej obróbki numerycznej obrazów Słońca uzyskanych w innych misjach NASA, JAXA i ESA. W środowisku IDL przygotowałem rysunki do ok. stu ostatnio opublikowanych prac naukowych. Trudno byłoby mi wyobrazić sobie dalszą pracę badawczo-eksperymentalną naszej grupy z Zakładu Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN bez dostępu do tego pakietu oprogramowania."

prof. dr hab Janusz Sylwester
Kierownik Zakładu Fizyki Słońca
Centrum Badań Kosmicznych PAN


Script logo