Zastosowania

Przykłady zastosowań aplikacji IDL w różnych dziedzinach nauki i przemysłu
Script logo