Nowości w IDL 8.7

ROUTINE_DIR Function
Użytkownik może skorzystać z nowej funkcji, aby uzyskać w pełni kwalifikowaną ścieżkę do wywołującej procedury, bez określonej nazwy pliku. Funkcja jest przydatna w przypadku konieczności odczytu pliku danych, istnieje obok kodu.

Asynchroniczne klasy typu Job
Klasy IDLAsync umożliwiają określenie jednostek pracy do wykonania asynchronicznie poza główną sesją IDL. Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis, proszę wyświetlić temat Zadania asynchroniczne IDL w Pomocy IDL.
  • IDLAsyncBridgeJob: reprezentuje jednostkę pracy do wykonania w pewnym momencie w przyszłości wewnątrz IDL_IDLBridge
  • IDLAsyncBridgeTaskJob: pozwala użytkownikowi określić pojedyncze zadanie IDLTask, które zostanie wykonane wewnątrz IDL_IDLBridge
  • IDLAsyncJob: reprezentuje jednostkę pracy do wykonania w pewnym momencie w przyszłości
  • IDLAsyncJoin: obserwuje jeden lub więcej obiektów IDLAsyncJob, aby znać moment ich wykonania
  • IDLAsyncQueue: zarządza zbiorem obiektów IDLAsyncJob, które mają zostać wykonane w pewnym momencie w przyszłości
  • IDLAsyncSpawnJob: reprezentuje jednostkę pracy do wykonania w pewnym momencie w przyszłości poprzez uruchomienie zewnętrznego procesu do wykonania pracy
  • IDLAsyncSpawnTaskJob: pozwala użytkownikowi określić pojedyncze zadanie IDLTask, które będzie wykonywane przez TaskEngine
  • IDLTaskJob: zapewnia interfejs dla każdego zadania, które chce uruchomić IDLTask

Inne aktualizacje:
Nowy przykład został dodany do galerii zdjęć. Przykład pokazuje, jak odczytać i wyświetlić dane GOES-16 (GOES-R) na projekcji mapy.

Procedura JOURNAL ma nowe słowo kluczowe ALL, które wymusza zapisywanie wszystkich komunikatów informacyjnych (tj. dane wyjściowe kompilacji i zapisanie/ przywrócenie danych wyjściowych) w pliku journal file.

W systemie Windows można teraz ustawić VIEWPORT_EVENTS = 2 na WIDGET_DRAW, aby widget rysowania ciągle wysyłał zdarzenia w miarę przesuwania paska przewijania. Takie zachowanie zawsze było prawdziwe w Motifie.

Klucz rewizyjny został dodany do wszystkich plików zadań, dzięki czemu użytkownicy mogą śledzić zmiany definicji zadań między wersjami. Z powodu tej aktualizacji do szablonu zadania, klucz schematu zadania to teraz idltask_1.1.

Script logo