Nowości w IDL 8.7.3

BLAS_GEMM
IDL korzysta teraz z biblioteki Intel® MKL do obliczania mnożenia macierzy, co powoduje wzrost prędkości od 10 do 50 razy szybciej niż w poprzednich wersjach. Ta zmiana dotyczy operatorów # i ##, a także funkcji MATRIX_MULTIPLY i MATRIX_POWER. Jeśli Użytkownik chce mieć większą kontrolę i funkcje obliczania mnożenia macierzy, można skorzystać z tej nowej procedury.

SOBOLSEQUENCE
Nowa funkcja SOBOLSEQUENCE generuje liczby z sekwencji Sobola. Sekwencja Sobola jest sekwencją losową o niskiej rozbieżności. Sekwencje Sobola zaprojektowano tak, aby wypełniały przestrzeń w bardziej jednolity sposób, niż całkowicie losowe próbkowanie. Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie: https://www.harrisgeospatial.com/docs/SOBOLSEQUENCE.html

Aktualizacje bibliotek
Dodano bibliotekę Intel Math Kernel Library (MKL).

Obsługiwane platformy systemowe
  • System operacyjny
    • Windows 10 (Intel/AMD 64-bit)
    • Macintosh 10.14 (Intel 64-bit)
    • Linux (Intel/AMD 64-bit, kernel 3.10.0 lub nowszy, glibc 2.17 lub nowszy)
  • Przestrzeń dyskowa: około 4 GB na potrzeby instalacji
  • Pamięć (RAM): minimum 8 GB
  • Przeglądarka internetowa: zgodna z HTML-5 aby przeglądać stronę pomocy IDL Help

W przypadku instalacji IDL na systemie operacyjnym Mac 10.15 lub aktualizacji wcześniej wersji systemu do wersji 10.15, należy zapoznać się z poniższym artykułem pomocy przed rozpoczęciem instalacji:
https://www.harrisgeospatial.com/Support/Self-Help-Tools/Help-Articles/Help-Articles-Detail/ArtMID/10220/ArticleID/23842/default
W przypadku komputerów Macintosh wymagany jest menedżer X-Windows. IDL został przetestowany przy użyciu XQuartz 2.7.11.
Obsługiwane wersje wskazują, że IDL został albo przetestowany na najniższej wersji na liście, albo przetestowany na tej wersji. Można zainstalować i uruchomić IDL na innych wersjach kompatybilnych binarnie.
Instalator 64-bit Windows zawiera 32-bitowe pliki binarne, dzięki czemu można uruchomić IDL w trybie 32-bitowym na 64-bitowych systemach Windows. Wersje 32-bitowe IDL są dostępne w menu Start systemu Windows: Programs > IDL x.x > 32-bit.

Script logo